Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2013

Αθλητικοί και Πολιτιστικοί Σύλλογοι της Σκοπιάς ΦλώριναςΤο 1928, στο χωριό τότε Άνω Νεβολιάνη, ιδρύεται  ο πρώτος ποδοσφαιρικός σύλλογος Άνω Νεβολιάνης «Ο Αμύντας», με απόφαση δικαστηρίου 131/28 και  καταχώρηση 69/28. 

Στη Σκοπιά εκείνη την χρονική περίοδο υπάρχει και ο Αθλητικός Σύλλογος «Κρατερός» με ποδοσφαιρική ομάδα. Στη συνέχεια οι δύο σύλλογοι της Σκοπιάς ενώθηκαν σε έναν με την επωνυμία "Λύγκως". Στο φύλλο 361 του «Ελέγχου» της 14ης Δεκεμβρίου 1928 «Ο ΦΑΚΟΣ», που υπογράφει στην στήλη «Αθλητισμός», ανακοινώνει την συνένωση των δυο συλλόγων ως εξής
Ένωσις Συλλόγων εις Άνω Νεβολιάνην
Μετ΄ευχαριστήσεως επληροφορήθημεν ότι οι δύο Σύλλογοι Άνω Νεβολιάνης «Αμύντας» και «Κρατερός» ηνώθησαν εις ένα Σύλλογον υπό την επωνυμίαν «Λύγκως» χάρις εις τας προσπαθείας του ευγενούς και δραστηρίου Διοικητού Καταδιώξεως κ. Ι. Ρουντζεράκη.

Στην μακρόχρονη πορεία του, η ονομασία του Συλλόγου άλλαξε πολλές φορές .
Το 1933 ιδρύθηκε ο φιλοπροοδευτικός  Σύλλογος Σκοπιάς «Η Αναγέννησις» με απόφαση δικαστηρίου 31/33 και καταχώρηση 97/33.
Το 1981 ιδρύθηκε ο Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος Σκοπιάς «Η Σκοπιά» με απόφαση δικαστηρίου 6/5-2-81 και καταχώρηση 5/3-4-1981.
Το 2000 ιδρύθηκε ο Πολιτιστικός Μορφωτικός  Αθλητικός Σύλλογος «Ο Αμύντας» με απόφαση δικαστηρίου 193/2000 και καταχώρηση 13/5-6-2001.
Οι στόχοι του σημερινού Συλλόγου ποικίλουν. Βασικότεροι όμως είναι η ψυχαγωγία όλων των μελών του, η καταγραφή και η διάσωση των ζωντανών στοιχείων της εθνικής και λαϊκής μας παράδοσης, η ανύψωση του πολιτιστικού επίπεδου των συγχωριανών μας και ο εξωραϊσμός του χωριού και η προστασία του περιβάλλοντος με διάφορες εκδηλώσεις και ενέργειες.. Η επιμόρφωση και η εκπαίδευση των κατοίκων όσον αφορά την παράδοση και την  αγάπη για τον τόπο μας, είναι επίσης από τις βασικότερες επιδιώξεις του συλλόγου.
 Σήμερα λειτουργεί ένα παιδικό χορευτικό τμήμα καθώς και τμήμα γυναικών  που συμμετάσχουν σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, παρουσιάζοντας τοπικούς χορούς. Το  γυναικείο χορευτικό μας συγκρότημα φοράει την ομορφότερη παραδοσιακή στολή, η οποία διακρίθηκε παλαιότερα σε διαγωνισμό, με βραβείο την αποτύπωση της το 1939 σε χαρτονόμισμα των 1000 δραχμών.
Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, δεν καταφέραμε να αποκτήσουμε την δική μας στέγη, παρά τις έντονες προσπάθειες που κάναμε να μας παραχωρηθεί το παλιό κτίριο του Δημοτικού Σχολείου της Σκοπιάς. Παρόλα αυτά, σκεφτόμαστε με αισιοδοξία το μέλλον και ελπίζουμε πως θα καταφέρουμε όλους τους στόχους μας και πάνω από όλα να διατηρήσουμε την πλούσια παράδοση μας.
Σήμερα, ο Σύλλογος στεγάζεται στο κτίριο της κοινότητας, που παραχωρήθηκε από τον Δήμο Φλώρινας.

Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2013

Ο Αμύντας Σκοπιάς στο πανηγύρι των Κάτω Κλεινών

 Ο Αμύντας Σκοπιάς  συμμετείχε  στο πανηγύρι των Κάτω Κλεινών στις 8/9/2013.

Ο Αμύντας στα Πολιτιστικά Δρώμενα 2013

Ο Αμύντας Σκοπιάς συμμετείχε στα Πολιτιστικά Δρώμενα Φλώρινας και χόρεψε στη πλατεία Ηρώων  στις 24/8/2013.