Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

Ο Αμύντας Σκοπιάς στο Αρμενοχώρι


Ο Αμύνας Σκοπιάς εμφανίστηκε στο Αρμενοχώρι στις 5/9/2015.

Ο Αμύντας Σκοπιάς στην Άνω Υδρούσα

Ο Αμύντας Σκοπιάς εφανίστηκε στις εκδηλώσαεις που οργανώθηκαν στην Άνω Υδρούσα στις 18/8/2015