Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

Πουστσένο για την εκπομπή της ΕΤ3 "Ο τόπος και το τραγούδι του"

Στο αλώνι του Λαζαρίδη, με σκηνικό τα παλιά σπίτια και τις πλίθινες αχερώνες, το χορευτικό του Αμύντα Σκοπιάς χόρεψε υπέροχα ένα μοναδικό Πουστσένο υπό τη συνοδεία της μοναδικής ορχήστρας τω αδερφών Βαλκάνη.