Κυριακή, 22 Μαρτίου 2015

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Αμύντα Σκοπιάς

Στρέζου Παπαναστασίου  Ειρήνη (Πρόεδρος)


Ιωάννου Κώστας (Αντιπρόεδρος)
Παρλαπανίδης Κυριάκος (Αντιπρόεδρος)
Σιδηροπούλου Παρλαπανίδου Μαρία (Γραμματέας)
Βέργου Τζιάτζιου Ευθυμία (Ταμίας)
Κουγιουμτζόγλου Σάββας (Γενικός Έφορος)
Στρέζος Χρήστος (Βοηθός γενικός Έφορος)
Κούρτη Αρετή (Μέλος)
Σκένδος Λάζαρος (Μέλος)

Παπαναστασίου Μαρία (Ελεγκτική επιτροπή)