Σάββατο, 11 Απριλίου 2015

Τα Λάζαρα στη Σκοπιά Φλώρινας

Την Κυριακή των Βαΐων  καλαντίστρες που ονομάζονται Λαζαρίνες ή Λαζάρκες  επισκέπτονται κάθε σπίτι τραγουδώντας και χορεύοντας  «τα Λάζαρα».  Τα αυγά που συγκεντρώθηκαν πουλήθηκαν   και τα χρήματα διατέθηκαν για φιλανθρωπικό σκοπό.