Τρίτη, 10 Αυγούστου 2010

Η εικόνα της Ζωοδόχου Πηγής

Τα παλιά χρόνια, σύμφωνα με τις πληροφορίες που συγκέντρωσε η μαθήτρια της ομάδας εργασίας μας Κώτη Αγγέλα, όταν οι προπαπούδες μας πήγαιναν να δουλέψουν στην Κωνσταντινούπολη, έφεραν και την εικόνα της Ζωοδόχου Πηγής. Εκεί έκαναν διάφορες δουλειές και κάποιοι από αυτούς δούλευαν σαν κηπουροί οε μια εκκλησία της Ζωοδόχου πηγής. Κάποτε αποφάσισαν μερικοί από αυτούς να γυρίσουν στο χωριό και με διάφορους τρόπους την πήραν και την έφεραν στο χωριό μας και την τοποθετήσουν στην εκκλησία.
Διαδόθηκε σ’όλη τη περιφέρεια πως η εικόνα είναι Θαυματουργή. Οι τούρκοι που ζούσαν ακόμα στην περιοχή με τον αρχηγό τους που λεγόταν Βελής, ήρθαν και προσκύνησαν την εικόνα με μεγάλη περηφάνια επειδή έφεραν την εικόνα από την Κωνσταντινούπολη . Από εκείνα τα χρόνια το χωριό μας γιορτάζει την ημέρα της Ζωοδόχου Πηγής και κάθε χρόνο ο παπάς βγάζει την εικόνα για να την προσκυνήσουν όλοι οι πιστοί.

Από την εργασία του Λεωνίδα Ζώλη με τίτλο : "Σκοπιά, ιστορία και παράδοση"