Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010

Η προσκοπική ομάδα της Σκοπιάς Φλώρινας

Στη Φλώρινα με την επίδραση των συμμάχων, ιδρύεται εφορεία προσκόπων «Την 10ην Οκτωβρίου 1919, ο τότε τοπικός έφορος προσκόπων Φλώρινας Ν. Γύπαρης συντάσσει λεπτομερή έκθεση... ». Στην οποία αναγράφεται ότι « επίκειται η ίδρυσης προσκοπικών ομάδων εις Μπάνιτσαν, Βοστεράνην, Γέρμαν, Αγία Παρασκευήν κατ Νεβελιάνην (εννοεί Νεβολιάνη).

Πράγματι, το 1932 υπήρχε η προσκοπική ομάδα Σκοπιάς όπως μαρτυρούν και οι παρακάτω Φωτογραφίες.
Σέρτσης Ευάγγελος και Παντελής Σταμπουλής
Μέλη της προσκοπικής Ομάδας ήταν: Σέρτσης Ευάγγελος, Σταμπουλής Παντελής, Τάλλης Ηλίας, Αλέξης Παπαθεοδώρου, Γιώργος Αλμπάνης, Στρούμος Μιχαήλ και άλλοι.

Γραμματέας και αρχηγός της ομάδας ήταν ο Μάντσος Κλείτος από την Φλώρινα.