Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2010

Το νεότερο Δημοτικό Σχολείο της Σκοπιάς
Το νεότερο Δημοτικό σχολείο της Σκοπιάς χτίστηκε στην πλαγιά πάνω από την εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ο πρώτος όροφος αποπερατώθηκε το 1938-39 ενώ ο δεύτερος όροφος αποπερατώθηκε το 1957-58. Οι κάτοικοι του χωριού προσέφεραν την προσωπική τους εργασία και βοήθησαν τόσο κατά την εκσκαφή όσο και κατά τη μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών που χρειάστηκαν για την κατασκευή του πρώτου ορόφου. Ο χώρος όπου χτίστηκε το σχολείο έχει διαστάσεις: Μήκος 45μ, πλάτος 20μ, δηλαδή 900τμ έκταση. Οι διαστάσεις του διδακτηρίου είναι 27Χ16.
Σημείωση διαχειριστή:
Πριν το 1910, χτίστηκε και άλλο σχολείο, απέναντι από την εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου, στη θέση που βρίσκεται σήμερα το κατηχητικό σχολείο, το οποίο στην αρχή και για πολύ λίγα χρόνια, λειτούργησε ως βουλγαρικό σχολείο